Nalepnica Lako uklonjiva etiketa

+381(0)21 504 427