Kontakt

Radno vreme:
od 8,00 do 15,00 časova, svim radnim danima. Vikendom i praznicima ne radimo

Adresa:
D.O.O SMEŠKO
Subotička 64
21000 Novi Sad

Telefoni:
+381(0)21 504 427 – telefon
+381(0)21 506 198 – telefon/fax
+381(0)63 543 986 – osoba za kontakt, Ljiljana Bogdanović
+381(0)60 726 3607 – Bojan Bogdanovic

E-mail adresa:
smesko_ns@yahoo.com

Smeško d.o.o.
Matični broj: 08369755
PIB: 100726889
Tekući račun:160-920531-73 Banca Intesa

+381(0)21 504 427